hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
www.efektivne.eu
Microsoft Excel Excel 2013 I.
 • Délka školení - 10 hodin
 • Účastnická cena - 2450 Kč
 • Skupinové slevy
 • Vstupní test znalostí
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině
Microsoft Project Project 2013 I.
 • Délka školení - 10 hodin
 • Výborná cena 2950 Kč/osoba
 • Garantovaná kvalita
 • ZDARMA měsíční podpora
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině
Microsoft Visio Visio 2013 I.
 • Délka školení - 5 hodin
 • Účastnická cena 1950 Kč
 • Přizpůsobní požadavkům
 • Vstupní test znalostí
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině


bottom of hosting header
website hosting main area top

Poslední komentáře

Analýza vytvořené hodnoty v MS Project
Napsal uživatel Daniel Mikláš   

Analýza vytvořené hodnoty (Earned Value Analysis – EVA) je nástroj vyvinutý americkým ministerstvem obrany, které ji používá jako kontrolní nástroj pro zjišťování a dodržování kvality při realizaci velkých vojenských zakázek. Tato metoda je integrována i do MS Projectu, kde díky ní lze dokázat, zda projekt po realizaci přináší či nepřináší peněžní hodnotu. Vytvořenou hodnotu lze sledovat kdykoli od začátku realizace až do okamžiku ukončení projektu.

 

 

Správná funkčnost analýzy vytvořené hodnoty předpokládá ukončenou plánovací fázi projektu, tedy projekt se všemi dobami trvání úkolů, dokončenou nákladovou rovinou, schválení plánu a jeho uložení jako směrného plánu.

Analýza vytvořené hodnoty je analýzou nákladů (práce) ke konkrétnímu datu, která umí odpovědět na následující otázky:

 • kolik peněz jsme ke konkrétnímu datu realizace projektu měli utratit podle plánu? (BCWS)
 • kolik peněz jsme k aktuálnímu datu skutečně utratili? (ACWP)
 • jaká je hodnota vykonané práce k aktuálnímu nebo jinému stanovenému datu? (BCWP)

Údaje o vytvořené hodnotě lze v Projectu sledovat po uložení směrného plánu a následném zobrazení Tabulka:Vytvořená hodnota, které se aktivuje např. přes nabídku Zobrazit|Tabulka:…|Další tabulky…

MS Project - Analýza vytvořené hodnoty

Pro zadávání skutečných průběhů dokončení je možné použít zobrazení Tabulka: Sledování nebo průběhy zadávat přes panel nástrojů Sledování.

 

MS Project - Analýza vytvořené hodnoty

 

Vytvořená hodnota se počítá k aktuálnímu datu. Pokud je aktuální datum momentálně před plánovaným termínem zahájení projektu (jeho počátečním datem), výsledky vytvořené hodnoty budou rovny nule. V okamžiku, kdy je aktuální datum rovno nebo větší počátečnímu datu zahájení projektu, začíná se automaticky počítat vytvořená hodnota. Aktuální datum je v Ganttově diagramu zobrazeno nevýraznou svislou čarou.

Aktuální datum lze kdykoli změnit přes okno Informace o projektu (nabídka Projekt)

MS Project - Analýza vytvořené hodnoty

nebo přes okno Aktualizovat projekt (nabídka Nástroje|Sledování).

MS Project - Analýza vytvořené hodnoty

Pokud projekt již skončil a je potřeba se „vrátit v čase“ do klíčových fází, lze toho dosáhnout přes okno Informace o projektu, příkaz Datum stavu.

Klíčové ukazatele SPI a CPI

Pokud SPI (ukazatel plnění plánu) nabývá hodnot vyšších než 1, jedná se většinou o předbíhání plánu, hodnota menší než 1 naopak znamená, že za plánem k aktuálnímu datu zaostáváme nebo byl v průběhu projektu vůči plánu snížen rozpočet. Ukazatel plnění plánu je dán poměrem vykonané a plánované práce. SPI je ukazatelem časovým.

CPI (ukazatel čerpání nákladů) je poměr rozpočtových nákladů (dle směrného plánu) a skutečně čerpaných nákladů. Pokud je hodnota CPI nižší než 1, projekt čerpá z rozpočtu více nákladů než by měl. Pokud je hodnota naopak vyšší než 1, není pravděpodobně dodržen naplánovaný cashflow a/nebo pravděpodobně nebylo provedeno tolik práce, kolik bylo naplánováno. CPI je ukazatelem nákladovým.

Přehled důležitých pojmů používaných při analýze vytvořené hodnoty

Zkratka Anglický název/vzorec Popis
ACWP Actual Cost of Work Performed Skutečně vynaložené náklady
BAC Budget at Completion Celkové náklady dle schváleného směrného plánu
BCWP

Budget Cost of Work Performed

BCWP=BAC*(%dokončení)/100

Vytvořená hodnota. Je odlišně počítána na úrovni úkolů a jinak na úrovni přiřazení
BCWS

Budget Cost of Work Scheduled

BCWS=Náklady*(%dokončení)/100

Rozpočtové náklady plánovaných prací – náklady na úkol dané směrným plánem
EAC Estimated at Completion Odhad nákladů v okamžiku dokončení projektu
SV

Scheduled Variance

SV=BCWP-BCWS

Odchylka plánování
CV

Cost Variance

CV=BCWP-ACWP

Odchylka nákladů
VAC

Variance at Completion

VAC=BAC-EAC

Odchylka nákladů při dokončení
CPI

Cost Performance Index

CPI=BCWP/ACWP

Ukazatel čerpání nákladů
SPI

Scheduled Performance Index

SPI=BCWP/BCWS

Ukazatel plnění plánu

 

 


Potřebujete znát více? Rádi Vám nabídneme školení a konzultace vytvořené na míru konkrétním požadavkům.


 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Vyhledávání

Anketa

Jaký Office používáte nejčastěji?

MS Office 2010 - 30.1%
MS Office 2007 - 32.2%
MS Office 2003 - 12.7%
MS Office starší - 1.3%
OpenOffice - 6.5%
Google Office - 7%
Jiný - 2.3%
MS Office 2013 - 8%

Celkem hlasů: 1679
The voting for this poll has ended v: sob, 19. ledna 2019website hosting main area bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.