hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
www.efektivne.eu
Microsoft Excel Excel 2013 I.
 • Délka školení - 10 hodin
 • Účastnická cena - 2450 Kč
 • Skupinové slevy
 • Vstupní test znalostí
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině
Microsoft Project Project 2013 I.
 • Délka školení - 10 hodin
 • Výborná cena 2950 Kč/osoba
 • Garantovaná kvalita
 • ZDARMA měsíční podpora
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině
Microsoft Visio Visio 2013 I.
 • Délka školení - 5 hodin
 • Účastnická cena 1950 Kč
 • Přizpůsobní požadavkům
 • Vstupní test znalostí
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině


bottom of hosting header
website hosting main area top

Poslední komentáře

Microsoft Access 2007 – Visual Basic

Toto školení seznámí účastníky s programováním v jazyce Visual Basic v aplikaci MS Access. Účastníci se naučí používat editor jazyka Visual Basic a vytváření událostních procedur a funkcí. Dále je naučíme pracovat se strukturou objektů MS Accessu, jejich metodami a funkcemi. Vše bohatě dokumentováno názornými příklady.

Délka školení – 15 vyučovacích hodin (3 dny)
Platné termíny školení naleznete v kalendáři školení.
Cena za účast jedné osoby – 5950 Kč


Rámcová osnova:

 1. Úvod do automatizace v MS Accessu

1.1. Proč právě Visual Basic, způsob programování, rozdíl mezi makrem a procedurou Visual Basic

1.2. Převod makra do Visual Basicu

1.3. Příklad použití maker

 1. Práce v prostředí editoru Visual Basic for Application

2.1. Popis jednotlivých ovládacích prvků editoru

2.2. Nastavení prostředí editoru

2.3. Ladění (Ladící okno, kukátko, krokování maker, zarážky, zastavení makra)

2.4. Práce s nápovědou

2.5. Prohlížeč objektů

 1. Podprogram (Sub, Private Sub), procedura

3.1. Vytvoření vlastní procedury

3.2. Spouštění procedury pomocí tlačítka ve formuláři

 1. Událostní procedury a jejich vazba na Visual Basic

4.1. Události objektů formuláře

4.2. Vytvoření procedury k události objektu

4.3. Nejčastější události a událostní procedury formulářů a sestav - „On Click", „On DblClick", „Current", „Change" atd.

 1. Proměnné

5.1. Deklarace proměnných

5.2. Životnost proměnných, lokální a globální proměnné

 1. Uživatelské funkce ve Visual basicu

6.1. Vytvoření vlastní funkce, deklarace vstupní a výstupní proměnné

6.2. Deklarace proměnných, životnost proměnných

6.3. Dostupnost podprogramů a funkcí

 
 1. Příkazy a klíčová slova VBA

7.1. Funkce vstupu a výstupu (MsgBox, InputBox)

7.2. Přepínače, podmínky (If-Then-Else, Select-Case apod.)

7.3. Cykly (For-Next, Do-Loop, Do-While)

7.4. Logické operátory

7.5. Další funkce Visual Basicu - funkce pro práci s datem a časem, konverzní funkce, textové funkce apod.

7.6. Správa chyb při běhu procedury (On Error...., Err, Error)

 1. Ovládací prvky formulářů a sestav, použití ve Visual Basicu

8.1. Vlastnosti objektů formuláře

8.2. Událostní procedury objektů formuláře

8.3. Práce s daty (CheckBox ,Combo box, ListBox, atd.)

8.4. Objekty ovládacích prvků (Button, OptionButton,.atd.)

 1. Práce s objekty Accessu - úvod do objektově orientovaného programování

9.1. Vlastnosti a metody objektů

9.2. Kolekce objektů

9.3. Deklarace proměnné typu objekt

9.4. Použití With

9.5. Ukázkové příklady pro práci s objekty v Access

 1. Ukázka práce s některými důležitými objekty a jejich vlastnostmi

10.1. Objekt DoCMD

10.2. Objekt Recordset a přístup k datům prostřednictvím Visual Basicu

 

Školení probíhá nejčastěji v naší počítačové učebně v Praze nebo dle požadavku v prostorách u zákazníka. Další místa školení: Brno, Ostrava, Olomouc, Jihlava, Zlín, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Pardubice, Hradec Králové, Kolín, Kladno, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Děčín, Praha, Karlovy Vary, Liberec, Tábor, Beroun, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Písek, Prachatice, Strakonice, Náchod, Opava, Karviná, Přerov, Prostějov, Chrudim, Klatovy, Mladá Boleslav, Příbram, Rakovník, Nymburk, Beroun, Benešov a další.

 


Zpět na přehled všech školení

 

Anketa

Jaký Office používáte nejčastěji?
website hosting main area bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.